Ofelia

Meaning of the name Ofelia: To profit, Help; Serpent

Origin of the name Ofelia: Old Greek

Alternate spellings of the name Ofelia: Ophelia, Ofeliah, Ofilia, Opalia

Gender: 
Girl