Thalia

Meaning of the name Thalia: To flourish, Bloom; Grace

Origin of the name Thalia: Greek

Alternate spellings of the name Thalia: Thaleia, Talia, Thaleia, Thalya, Talya, Talea, Taliah, Tahlia, Tallia

Gender: 
Girl