Travon

Meaning of the name Travon: Fair town

Origin of the name Travon: Old English

Alternate spellings of the name Travon: Travaughn, Traveon, Travion, Trayvon and Trevonn

Gender: 
Boy