Velva

Girl

Meaning of the name Velva: Soft fabric

Origin of the name Velva: English

Alternate spellings of the name Velva: Velvah, Vehlva