Walton

Meaning of the name Walton: Walled town

Origin of the name Walton: Old English

Alternate spellings of the name Walton or names that sound like Walton: Waldon, Welton and Wilton.

Gender: 
Boy